Vyberte si jazyk: slovenky English
Meniny na web

Doprava

Z Lipt. Matiašoviec do Lipt. Mikuláša cez pracovné dni (pondelok až piatok). Tabulka 1/2

   4 16  4p  6 12  2 8  18 1p 10
        11 15 10 11 1,2,4,5,16 30  
Kvačany RD 4:30 5:30 - - 7:15 7:15 7:15  8:20  - 12:10
Kvačany ZŠ 4:33 5:34 - 6:55 7:19 7:19 7:20  8:25 9:23 12:14
Lip. Matiašovce, rázc. 4:37 5:37  - 6:58 7:23 7:23 7:24  8:29 9:14 12:17
Lip. Matiašovce, pož.zbroj.
4:39 5:38  -  -  -  - -  - 9:12 12:19
Lip. Matiašovce, kaplnka
 - 5:39  -  -  -  - -  -  - 12:20
Vyšné Matiašovce
4:41 5:40  - -  -  - -  - 9:10 12:21
Lip. Matiašovce, SSC
 - -
6:20  -  -  - -  - 9:09  -
Vyšné Matiašovce 4:41 5:40 6:22 7:03  -  - -  - 12:21
Lip. Matiašovce, kaplnka  - 5:41
-  -  -  - - - -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj. 4:43 5:42 6:24  -  -  - -  - 12:23
Lip. Matiašovce, rázc. 4:46 5:44
6:25
 - 7:23 7:23 7:24 8:29 9:25 12:25
Lip.Sielnica, PS 4:50 5:47 6:28 - 7:25 7:25 7:25 8:32 9:27 12:29
Lip. Sielnica, rázc. 4:53 5:48 6:31 - 7:27 7:27 7:27  8:34 9:29 12:31
Lip. Mikuláš, Aqua Park  -  -  -  -  - 7:33 -  - 9:40 12:42
L. Mikuláš, Lip. Ondrašová
5:02 5:57 6:43  - 7:35 7:35
7:40 8:46 9:42 12:45
Lip. Mikuláš, Koželužna
5:03 6:00
6:44
 - 7:37 7:37 7:41 8:49  - 12:46
Lip. Mikuláš, Komenského
 -  -  -  - 7:40 7:40
7:43 8:50 9:45 12:48
Lip. Mikuláš, hotel Jánošík
 -  -  -  -  -  - - -  -  -
Lip. Mikuláš, AS
5:05 6:02 6:45  - 7:45 7:45 7:45 8:52 9:50 12:50

 Z Lipt. Matiašoviec do Lipt. Mikuláša cez pracovné dni (pondelok až piatok). Tabulka 2/2

  8p 22  24  14  11p 5p 26 28 20
  1,3,5,22 12  11    d,L  5x,V      
Kvačany RD -  -  - 15:05 -  - 16:23 18:35 20:45
Kvačany ZŠ - 13:11 13:16 15:10 -  - 16:26 - 20:48
Lip. Matiašovce, rázc. - 13:15 13:20 15:13 -  - 16:30 18:40 20:52
Lip. Matiašovce, pož.zbroj.
-  - 13:23  - -  - 16:31 - 20:53
Lip. Matiašovce, kaplnka
-  - 13:24  - - - 16:32 -  -
Vyšné Matiašovce
-  -  -  - -  -  - - 20:55
Lip. Matiašovce, SSC
13:10 - 13:26  - 15:18 15:18 16:35 -  -
Vyšné Matiašovce 13:12  - 13:27  - 15:20 15:20 16:37 - 20:55
Lip. Matiašovce, kaplnka -  -  -  - -  - 16:39 -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj. 13:13  - 13:28  - 15:21 15:21 16:40 - 20:58
Lip. Matiašovce, rázc. 13:15 13:15 13:30 15:13 15:23 15:23 16:42 18:40 21:00
Lip.Sielnica, PS 13:20 13:27 13:35 15:16 -  - 16:47 - 21:02
Lip. Sielnica, rázc.  13:21 13:32 13:37 15:17 15:27 15:27 16:50 18:45 21:03
Lip. Mikuláš, Aqua Park 13:30 13:43 13:48 15:30 15:35 15:35 16:58 - 21:10
L. Mikuláš, Lip. Ondrašová
13:34 13:45 13:50 15:32  -  - 17:01 - 21:14
Lip. Mikuláš, Koželužna
13:37 13:47 13:52 15:34  -  - 17:03 - 21:16
Lip. Mikuláš, Komenského
-  -  -  - -  -  - -  -
Lip. Mikuláš, hotel Jánošík
-  -  -  - - -  - - -
Lip. Mikuláš, AS
13:40 13:50 13:55 15:37 15:45 15:45 17:05 - 21:20

1 - ide v pondelok
2 - ide v utorok
3 - ide v stredu
4 - ide vo štvrtok
5 - ide v piatok
5x – ide v piatok a 5.1 a 5.4., nepremáva 6.1 a 6.4.
10 – nejde od 12.12 do 29.6., od 3.9 do 7.12.
11 – nejde od 23.12 do 5.1, 3.2., od 5.3. do 9.3., od 5.4. do 10.4., od 2.7. do 31.8., od 31.10.      do 2.11.
12 – nejde od 12.12. do 22.12., od 9.1. do 2.2, od 6.2. do 2.3., od 12.3. do 4.4., od 11.4. do 29.6., od 3.9. do 30.10., od 5.11. do 7.12.
15 – nejde od12.12. do 22.12., od 9.1 do 2.2., od 6.2 do 2.3., od 12.3. do 4.4., od 11.4. do 30.10., od 5.11 do 7.12.
16 – nejde od 23.12. do 6.1., 3.2., od 5.3 do 9.3., od 5.4. do 10.4., 1.5., 8.5., od 2.7. do 31.8., 1.11., 2. 11.
22 – nejde 26.12., 6.1., od 6.4. do 9.4., 29.8., ide tiež 27.12., 5.1., 10.4.
30 – premáva pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., a 1.11.
d – premáva v pondelok až štvrtok, nepremáva 26.12.,5.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8 a 1.11.
L – premáva od 1.7.2012 do 31.8.2012
V – premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom, alebo pred šk. prázdninami.

 

Z Lipt. Mikuláša do Lipt. Matiašoviec cez pracovné dni (pondelok až piatok). Tabulka 1/2

   5 9 15 13  5p  7 2 1  7p 1p
  11 12  11   1,3,5,22    30   1,2,3,4,23 5,10
Lip. Mikuláš, AS 6:25 6:30 - 10:20  10:50 11:45 13:00 14:25  14:55 15:30
Lip. Mikuláš, hotel Jánošík 6:28 6:33  - 10:25  10:53 11:49  - 14:28  14:58 15:33
Lip. Mikuláš, Komenského -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Lip. Mikuláš, Koželužna 6:30 6:35  - 10:27  - 11:50   14:30  -  -
L. Mikuláš, Lip. Ondrašová 6:32 6:37  - 10:29  10:55 11:52 13:03 14:32  15:00 15:35
Lip. Mikuláš, Aqua Park  -  -  - 10:30  10:57 11:55 13:05  -  15:02 15:37
Lip. Sielnica rázc. 6:45 6:43  - 10:34  11:05 12:03 13:13 14:40  15:10 15:45
Lip. Matiašovce, rázc. 6:48 6:46  - 10:41  11:08 12:08 13:15 14:43  15:14 15:49
Lip. Matiašovce, pož.zbroj.  - 6:47  -  -  11:13  - 13:18 14:45  15:16 15:51
Lip. Matiašovce, kaplnka  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Vyšné Matiašovce  - 6:49 7:05  - 11:15  - 13:20 14:46 15:17 15:52
Lip. Matiašovce, SSC  - 6:50  -  -  11:17  - 13:21  -  15:19 15:54
Vyšné Matiašovce  - 6:51  -  -  -  -  - 14:46  -  -
Lip. Matiašovce, kaplnka  - 6:52 7:06  -  -  -  -  -  -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj.  - 6:53 7:08 -  - -  - 14:47 - -
Lip. Matiašovce, rázc. - 6:54 7:09 10:41  - 12:08  - 14:48  -  -
Kvačany RD   7:05 7:13 10:50  - 12:13  - 14:55  -  -

Z Lipt. Mikuláša do Lipt. Matiašoviec cez pracovné dni (pondelok až piatok). Tabulka 2/2

  11 4p 17 6p 21  19  3
    5x,V 13 d,L    14  10
Lip. Mikuláš, AS 15:55 16:35 17:35 17:40 - 22:27 22:27
Lip. Mikuláš, hotel Jánošík 15:59 - 17:39 - - 22:30 22:30
Lip. Mikuláš, Komenského - - - - -  -  -
Lip. Mikuláš, Koželužna 16:00 - 17:40 - -  -  -
L. Mikuláš, Lip. Ondrašová 16:02 16:38 17:42 17:43 - 22:32 22:32
Lip. Mikuláš, Aqua Park 16:04 16:40 17:44 17:45 -  - 22:34
Lip. Sielnica rázc. 16:11 16:50 17:51 17:54 19:00 22:43 22:43
Lip. Matiašovce, rázc. 16:17 16:55 17:56 17:57 19:05  -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj. - 16:57 17:58 17:59 19:08 22:49 22:49
Lip. Matiašovce, kaplnka - - - - -  -  -
Vyšné Matiašovce - 16:59 18:00 18:01 19:10 22:51 22:51
Lip. Matiašovce, SSC - 17:00 - 18:02 -  -  -
Vyšné Matiašovce - - 18:00 - 19:10  -  -
Lip. Matiašovce, kaplnka - - - - -  -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj. - - 18:01 - 19:11 22:53 22:53
Lip. Matiašovce, rázc. 16:17 - 18:03 - 19:13  -  -
Kvačany RD 16:23 - 18:10 - 19:20 22:58 22:58

1 - ide v pondelok
2 - ide v utorok
3 - ide v stredu
4 - ide vo štvrtok
5 - ide v piatok
5x – ide v piatok a 5.1 a 5.4., nepremáva 6.1 a 6.4.
10 – nejde od 12.12 do 29.6., od 3.9 do 7.12.
11 – nejde od 23.12 do 5.1, 3.2., od 5.3. do 9.3., od 5.4. do 10.4., od 2.7. do 31.8., od 31.10.      do 2.11.
12 – nejde od 12.12. do 22.12., od 9.1. do 2.2, od 6.2. do 2.3., od 12.3. do 4.4., od 11.4. do 29.6., od 3.9. do 30.10., od 5.11. do 7.12.
13 – ide tiež 31.12.
14 – nejde od 2.7. do 31.8.
20 – nejde 6.1., 6.4., ide tiež 5.1., 5.4.
22 – nejde 26.12., 6.1., od 6.4. do 9.4., 29.8., ide tiež 27.12., 5.1., 10.4.
23 – nejde 26.12., 5.1., od 5.4. do 9.4., 1.5.,  8.5., 5.7., 29.8., 1.11.
30 – premáva pondelok až piatok, nepremáva 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., a 1.11.
d – premáva v pondelok až štvrtok, nepremáva 26.12.,5.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8 a 1.11.
L – premáva od 1.7.2012 do 31.8.2012
V – premáva v posledný deň školského vyučovania pred víkendom, alebo pred šk. prázdninami.

 

Z Lip. Matiašoviec do Lip. Mikuláša cez víkend (sobota, nedela). Tabulka 1/1

  12  4

3p

10p  18 6 2p  9p 7p
  6,† 6,† a  6,21  6,† 6,12 24,†  a,L 7,z,N
Kvačany SCC  -  -  - 10:38 - - 16:27  -  -
Kvačany RD 4:45 7:15  -  - 12:10 14:55  -  -  -
Lip. Matiašovce, rázc. 4:51 7:21  -  - 12:16 15:04 - -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj.
4:52  -  -  -  -  -  -  -  -
Lip. Matiašovce, kaplnka
 -  -  -  -  -  -  -  -  -
Vyšné Matiašovce
4:54  -  -  -  -  -  - -  -
Lip. Matiašovce, SSC
 - - 9:08 10:45  -  - 16:35 16:48 16:48
Vyšné Matiašovce 4:54  - 9:10 10:47  -  - 16:37 16:50 16:50
Lip. Matiašovce, kaplnka  -  -  -  - -  -  -  -  -
Lip. Matiašovce, pož.zbroj. 4:56  - 9:12 10:49  -  - 16:39 16:52 16:52
Lip. Matiašovce, rázc. 4:57 7:21 9:14 10:51 12:16 15:04 16:40 16:55 16:55
Lip.Sielnica, PS 5:00 7:25 9:16 10:55 12:19 15:07 16:54  -  -
Lip. Sielnica, rázc. 5:02 7:27 9:18  - 12:20 15:08 16:55 16:58 16:58
Lip. Mikuláš, Aqua Park  - 7:38 9:25  - 12:31 15:17 17:05 17:10  -
L. Mikuláš, Lip. Ondrašová
5:10 7:41 9:27 11:08 12:34 15:19 17:08  -  -
Lip. Mikuláš, Koželužna
5:12 7:43  - 11:10 12:36 15:20 17:10  - -
Lip. Mikuláš, Komenského
5:13  - - -  -  -  -  -  -
Lip. Mikuláš, hotel Jánošík
 -  -  -  - - -  - - -
Lip. Mikuláš, AS 5:15 7:45 9:35 11:15 12:40 15:25 17:15 17:15 17:15

 

Z Lip. Mikuláša do Lip. Matiašoviec cez víkend (sobota, nedela). Tabulka 1/1

  5  3p 9  14 9p 11 8p 10p 29
  6,† 6,21  6,† a 24,†  6,10 7,z,N aL  6,11,†
 Lip. Mikuláš, AS 6:35 8:05 11:25 12:25 14:15 14:20 17:40 17:40  18:40
 Lip. Mikuláš, hotel Jánošík 6:37 8:07 11:29  - 14:18 14:23  -  -  18:43
 Lip. Mikuláš, Komenského  -  -  -  -  - - -  -  -
 Lip. Mikuláš, Koželužna 6:38  - 11:30  -  - 14:25  - -  18:44
 L. Mikuláš, Lip. Ondrašová 6:40 8:10 11:32 12:28 14:20 14:27 17:43 17:43  18:46
 Lip. Mikuláš, Aqua Park 6:43 8:12 11:34 12:30 14:22 14:29 17:45 17:45  18:48
 Lip. Sielnica, rázc. 6:49 8:20 11:43 12:38 14:32 14:35 17:54 17:54  18:56
 Lip.Sielnica, PS 6:51 8:21 11:44  - 14:33 14:36  -  -  18:58
 Lip. Matiašovce, rázc. 6:53 8:22 11:48 12:40 14:36 14:38 17:57 17:57  19:02
 Lip. Matiašovce, pož.zbroj. 6:55 8:24 11:25 12:43 14:48 14:40 17:59 17:59  19:04
 Lip. Matiašovce, kaplnka  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 Vyšné Matiašovce 6:56 8:25 11:55 12:45 14:50 14:42 18:01 18:01  19:06
 Lip. Matiašovce, SSC  - 8:27  - 12:46 14:51  - 18:02 18:02  -
 Vyšné Matiašovce 6:56  - 11:55  -  - 14:42  -  - 19:06
 Lip. Matiašovce, kaplnka  - -  -  - -  -  -  -  -
 Lip. Matiašovce, pož.zbroj. 6:58  - 11:57  -  - 14:43  -  - 19:07
 Lip. Matiašovce, rázc. 7:01  - 12:01  -  - 14:44  -  -  19:09
 Kvačany, garáž SAD
-  - -  -  14:40 14:49  -  -  19:13
 Kvačany RD
7:05 - 12:05  - - 14:50  -  -  19:15

6- ide v sobotu
7- premáva v nedeľu a 26.12. a 9.4., nepremáva 25.12., a 8.4.   
10 – nejde 1.9., 15.9., 17.11.
11 – nejde 24.12., 31.12.
12 – nejde 24.12., 15.9., 17.11.
21 – nejde od 24.12. do 31.12., 1.9., 17.11.
24 – nejde 24.12.
† - ide v nedeľu a štátom uznané sviatky.
a – premáva v sobotu a nedeľu a 26.12., 6.1., 6.4., 9.4., 1.5., 8.5., 5.7 ., 29.8., a 1.11.
z – premáva od 11.12.2011 do 31.5.2012 a od 16.9.2012 do 8.12.2012
N – premáva v posledný deň víkendu, alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania
L – premáva od 1.7.2012 do 31.8.2012

 

Posledná zmena: 13.06.2012