Vyberte si jazyk: slovenky English
Meniny na web

Dokumenty 2014

 V tejto sekcii sa nachádzajú verejne prístupné obecné dokumenty za rok 2014.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

číslo popis dodávateľ dátum súbor
1/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka podľa § 9 ods. 9 Ing. Katarína Százová 10.2.2014 stiahni
1/2014-1 Vymedzenie predmetu zákazky Ing. Katarína Százová 10.2.2014 stiahni
1/2014-2 Zverejnenie informácií 30.4.2014 stiahni
1/2014-3 Zmluva v PDF 30.4.2014 stiahni

ZMLUVY

číslo popis dodávateľ dátum súbor
1-2014 Zmluva o preprave osôb SAD LIORBUS, a.s. 8.1.2013 stiahni
2-2014 Kúpna zmluva na predaj pozemkov Jozef Rojček, Elena Kohútová, Sabína Granátová 8.1.2014 stiahni
3-2014 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0285/126 Ministerstvo hospodárstva 28.1.2014 stiahni
5-2014 Zmluva o dielo na rekonštrukciu verejného osvetlenia BELLA-ELEKTRO, s.r.o. 30.4.2014 stiahni
8-2014 Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. KaHR-22VS-1001/0285/126 Ministerstvo hospodárstva SR 21.7.2014 stiahni
9-2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo BELLA-ELEKTRO, s.r.o. 26.9.2014 stiahni
6-2014 Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Mesto Liptovský Mikuláš 30.4.2014 stiahni
7-2014 Aktivačná činnosť ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 5.6.2014 stiahni
10-2014 Výpožička podperných bodov SSE-Distribúcia, a.s. Žilina 28.10.2014 stiahni
11-2014 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bratislava 30.10.2014 stiahni
4-2014 Menšie obecné služby ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 31.1.2014 stiahni
12-2014 Aktivačná činnosť ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 11.12.2014 stiahni
13-2014 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo BELLA-ELEKTRO, s.r.o. 29.12.2014 stiahni

FAKTÚRY

číslo popis dodávateľ dátum súbor
20140181 Systémová podpora URBIS 1.Q 2014 MADE, s.r.o. 2.1.2014 stiahni
20140026 Ročný poplatok za internet - 2014 Fuziová Dana 3.1.2014 stiahni
411020 Autobusový spoj 1/2014 SAD LIORBUS, a.s. 30.1.2014 stiahni
5758623703 Telefón 1/2014 Slovak Telekom 3.2.2014 stiahni
2014018 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 6.2.2014 stiahni
3049005766 Nákup stravných lístkov DOXX - Stravné lístky s.r.o. 13.2.2014 stiahni
22140064 Odvoz KO OZO, a.s. 31.1.2014 stiahni
10140049 vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 10.2.2014 stiahni
2141106234 licencia - používanie hudobných diel SOZA 27.2.2014 stiahni
411075 autobusový spoj 2/2014 SAD LIORBUS, a.s. 27.2.2014 stiahni
7759614403 Telefón 2/2014 Slovak Telekom 3.3.2014 stiahni
2014047 výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 9.3.2014 stiahni
22140215 Odvoz KO OZO, a.s. 28.2.2014 stiahni
10140171 vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 11.3.2014 stiahni
22/14 Členský príspevok ZMOL Združenie miest a obcí Liptova 14.3.2014 stiahni
1404513 Odmeny umelcom - autorská zákon SLOVGRAM 21.3.2014 stiahni
20140888 Systémová podpora URBIS 2Q 2014 MADE, s.r.o 1.4.2014 stiahni
411129 autobusový spoj 3/2014 SAD LIORBUS, a.s. 28.3.2014 stiahni
20140014 Členský poplatok KO 1Q 2014 Združenie obcí Čistý Liptov 31.3.2014 stiahni
1760608246 telefón 3/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.4.2014 stiahni
2014079 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 5.4.2014 stiahni
10140287 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 11.4.2014 stiahni
20140043 Licencia SW NOD Fuzia Peter -PC Shop 8.4.2014 stiahni
1761608829 Telefón 4/2014 Slovak Telekom 3.5.2014 stiahni
411198 autobusový spoj 4/2014 SAD LIORBUS, a.s. 29.4.2014 stiahni
2014119 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 7.5.2015 stiahni
1014001 Projekt bleskozvodu rkk.sv.Ladislava Ing. Alena Dingová 9.5.2014 stiahni
214000982 uhŕňanie odpadu Poľnohospodárske družstvo 7.5.2014 stiahni
22140463 odvoz KO OZO, a.s. 22.4.2014 stiahni
10140414 vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 12.5.2014 stiahni
411265 Autobusový spoj 5/2014 SAD LIORBUS, a.s. 29.5.2014 stiahni
214001334 práce počas povodne Poľnohospodárske družstvo 30.5.2014 stiahni
1406005 Obedy hasičom počas povodňových prác Jamajka, s.r.o. 31.5.2014 stiahni
9000179420 vytýčenie plyn.sietí - povodeň SPP-distribúcia, a.s. 2.6.2014 stiahni
5762615082 telefón 5/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.6.2014 stiahni
22140625 odvoz KO OZO, a.s. 31.5.2014 stiahni
10140533 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 10.6.2014 stiahni
2014164 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 9.6.2014 stiahni
26163411 Doplatok Obecné noviny 2014 Inprost, s.r.o. 6.6.2014 stiahni
2014100069 Práce v obci počas povodňových opatrení Agrokomplet JH, s.r.o. 31.5.2014 stiahni
2763/2014 Potvrdenie údaja Prima banka Slovensko, a.s. 24.6.2014 stiahni
411381 Autobusový spoj 6/2014 SAD LIORBUS, a.s. 30.6.2014 stiahni
510140069 Motorová kosačka OPTIMA, olej MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. 3.7.2014 stiahni
20141640 Systémová podpora URBIS 3 Q.2014 Made, s.r.o. 3.7.2014 stiahni
4763626019 Telefón 6/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.7.2014 stiahni
20140036 Členský poplatok KO 2 Q 2014 Združenie Čistý Liptov 30.6.2014 stiahni
2014192 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 6.7.2014 stiahni
10140660 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 10.7.2014 stiahni
22140763 Odvoz KO OZO, a.s. 30.6.2014 stiahni
140932 Vypracovanie POH Ľupčianka, s.r.o. 30.6.2014 stiahni
00823/2014 Vstupové tabule ERB Jozef Šmrhola-OLYMP 21.7.2014 stiahni
411463 Autobusový spoj 7/2014 SAD LIORBUS, a.s. 30.7.2014 stiahni
214001970 Vývoz fekálií Poľnohospodárske družstvo Lipt. Hole 31.7.2014 stiahni
7764770246 Telefón 7/2014 Slovak Telekom 3.8.2014 stiahni
2014233 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal 4.8.2014 stiahni
0414080905 Predplatné FS 2015 Poradca podnikateľa 18.8.2014 stiahni
22140927 Odvoz KO OZO, a.s. 31.7.2014 stiahni
10140784 Vývoz a likvidácia KO OZO, a.s. 11.8.2014 stiahni
411542 Autobusoový spoj 8/2014 SAD Liorbus,a.s. 28.8.2014 stiahni
8765746728 Telefon 8/2014 Slovak Telekom, a.sl 3.9.2014 stiahni
1400173 Modernizácia VO Bella Elektro, s.r.o. 5.9.2014 stiahni
2014056 stavebné rezivo Pavol Galica 31.8.2014 stiahni
2014263 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček 8.9.2014 stiahni
3049028946 Stravné lístky DOXX - stravné lístky, s.r.o. 18.9.2014 stiahni
22141076 Odvoz KO OZO, a.s. 31.8.2014 stiahni
10140918 Vývoz a likvidácia KO OZO, a.s. 25.9.2014 stiahni
20142266 Systémová podpora URBIS 4Q 2014 MADE, s.r.o. 1.10.2014 stiahni
1400188 Projektová dokumentácia VO - nová ulica Bella Elektro, s.r.o. 3.10.2014 stiahni
20140058 Členský poplatok KO 3Q 2014 Združenie Čistý Liptov 30.9.2014 stiahni
411632 Autobusový spoj 9/2014 SAD LIORBUS,s.r.o 29.9.2014 stiahni
2014304 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček 3.10.2014 stiahni
3205570022 Preplatok elektrickej energie - VO Stredoslovenská energetika, a.s. 7.10.2014 stiahni
8766690471 Telefón 9/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.10.2014 stiahni
10141049 Vývoz a likvidácia KO OZO, a.s. 10.10.2014 stiahni
3306776504 Mobil a aktivácia mobilu Slovak Telekom, a.s. 28.10.2014 stiahni
2014128 Voda - cintorín Obchodná vodárenská spoločnosť, s.r.o. 20.10.2014 stiahni
411722 Autobusový spoj 10/2014 SAD LIORBUS, a.s. 30.10.2014 stiahni
1400220 Materiál na VO - nová ulica Bella Elektro, s.r.o. 4.11.2014 stiahni
1400226 Rozvody VO - nová ulica Bella Elektro, s.r.o. 6.11.2014 stiahni
5767634790 Telefón 10/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.11.2014 stiahni
2014100140 Materiál na VO - nová ulica Agrokomplet JH, s.r.o. 30.10.2014 stiahni
10141178 Vývoz a likvidácia KO OZO, a.s. 11.11.2014 stiahni
22141445 Odvoz KO OZO, a.s. 31.10.2014 stiahni
141539 Vývoz nádob separ. zberu 10/2014 Ľupčianka, s.r.o. 31.10.2014 stiahni
37/2014-0 Audit za rok 2013 Ing. Fianta Pavel 20.11.2014 stiahni
2014345 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček 6.11.2014 stiahni
7411005116 Mobil 11/2014 Slovak Telekom, a.s 22.11.2014 stiahni
26163511 Obecné noviny - predplatné 2015 INPROST, s.r.o. 1.12.2014 stiahni
1410258 Webhosting domény lmatiasovce.sk 3W. s.r.o. 8.12.2014 stiahni
13462014 Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s. 3.12.2014 stiahni
411788 autobusový spoj 11/2014 SAD LIORBUS. a.s. 28.11.2014 stiahni
2014403 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček 4.12.2014 stiahni
9768583884 Telefón 11/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.12.2014 stiahni
2014100129 Úprava brehov potoka AGROKOMPLET JH, s.r.o. 30.9.2014 stiahni
2014100145 Práce - verejné osvetlenie AGROKOMPLET JH, s.r.o. 29.10.2014 stiahni
2014100163 štrk ku kostolu AGROKOMPLET JH, s.r.o. 30.11.2014 stiahni
22141572 Odvoz KO OZO, a.s. 18.11.2014 stiahni
10141306 Vývoz a likvidácia KO OZO, a.s. 12.12.2014 stiahni
141665 Vývoz nádob za 11/2014 Ľupčianka, s.r.o. 30.11.2014 stiahni
182014 Elektrikárske práce, údržba VO 2014 Ďuroň Vladimír 19.12.2014 stiahni
7411925292 Mobil 12/2014 Slovak Telekom, a.s. 22.12.2014 stiahni
411846 Autobusový spoj 12/2014 SAD LIORBUS,a.s. 29.12.2014 stiahni
0769532235 Telefón 12/2014 Slovak Telekom, a.s. 3.1.2015 stiahni
2014443 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček 31.12.2014 stiahni
20140080 Členský poplatok za KO 4Q 2014 Združenie obcí Čistý Liptov 31.12.2014 stiahni
22141730 Odvoz KO OZO, a.s 31.12.2014 stiahni
10141431 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. 13.1.2015 stiahni
141887 Vývoz nádob separovaného zberu Ľupčianka, s.r.o 31.12.2014 stiahni
5041405300 Vyúčtovanie finančného spravodaja 2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. 13.1.2015 stiahni
0021020496 Vyúčtovanie el.energie 2014 SSE, a.s. 16.1.2015 stiahni

OSTATNÉ

číslo popis dodávateľ dátum súbor
1/2014 Objednávka obedov hasičom - povodeň Jamajka, s.r.o. Koliba Gréta 16.5.2014 stiahni
2/2014 Objednávka prác - povodeň Poľnohospodárske družstvo 16.5.2014 stiahni
3/2014 Objednávka prác - povodeň Agrokomplet JH, s.r.o. 16.5.2014 stiahni
4/2014 Objednávaka vytýčenia plyn. sietí - povodeň SPP - distribúcia 23.5.2014 stiahni
Posledná zmena: 10.12.2014