Vyberte si jazyk: slovenky English
Meniny na web

Dokumenty 2016

V tejto sekcii sa nachádzajú verejne prístupné obecné dokumenty za rok 2016, ktoré sa priebežne dopĺňajú.

ZMLUVY

číslo popis dodávateľ dátum súbor
01/2016 Zmluva o dielo ihrisko VO Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2016-01-26 stiahni
02/2016 Zmluva o dielo ihrisko žiadosť o NFP Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2016-01-26 stiahni
03/2016 Výstavba miestnej komunikácie Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. 2016-02-05 stiahni
04/2016 Nakladanie s odpadmi s obalov ENVI - PAK, a.s. Bratislava 2016-03-14 stiahni
05/2016 Zmluva o dielo - rek.miesnych komunikácií Cestné stavby, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-03-14 stiahni
06/2016 Zmluva v zmysle Autorského zákona SLOVGRAM Bratislava 2016-03-30 stiahni
07/2016 Zmluva o dielo na multifunkčné ihrisko SPORT SERVICE, s.r.o. Diaková 103 2016-04-04 stiahni
08/2016 Zmluva o podmienkach zberu tried.odpadu ENVI-PAK, a.s. Bratislava 2016-04-15 stiahni
09/2016 Zmluva o el.komunikácii a iných el.službách Dôvera, zdravotná poisťovňa Bratislava 2016-05-03 stiahni
10/2016 Dodatok k zmluve - mobilné služby Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-05-19 stiahni
11/2016 Dodatok k zmluve k IS DCOM DataCentrum Bratislava 2016-10-27 stiahni
12/2016 Dodatok k zmluve - verejné služby - telefón Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-11-25 stiahni
13/2016 Zmluva o odbere elektroodpadu METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Príboj 549 2016-12-10 stiahni
14/2016 Dodatok 12 - odpady OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-12-15 stiahni
15/2016 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi s ÚPSVaR ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 2016-12-19 stiahni
16/2016 Zmluva na vytvorenie novej stránky obce WEBY GROUP, s.r.o Zvolen 2016-11-30 stiahni
17/2016 Dodatok k zmluve - mobil Slovak telekom, a.s. Bratislava 2016-12-20 stiahni
18/2016 Darovacia zmluva Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok 2016-12-28 stiahni

FAKTÚRY

číslo popis dodávateľ dátum súbor
20160220 Systémová podpora Urbis 1Q2016 Made, s.r.o. Banská Bystrica 2016-01-04 stiahni
20160131 Ročný poplatok za internet 2016 Fuziová Dana Liptovský Mikuláš 2016-01-11 stiahni
7600807636 Mobil 1/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-01-22 stiahni
700160011 Vývoz odpadu z bytovky Poľnohospodárske družstvo Kvačany 2016-01-25 stiahni
611017 Autobusový spoj 1/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-01-31 stiahni
1781941731 Telefón 1/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-02-02 stiahni
20160902 Vystavenie zdravotného posudku MUDr. Marta Voštináková Liptovský Mikuláš 2016-02-01 stiahni
22160007 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-01-15 stiahni
10160056 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-02-10 stiahni
2016012 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-02-03 stiahni
11160191 Projekt miestnej komunikácie Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2016-02-09 stiahni
11160192 Vypracovanie ŽoNFP miestna komunikácia Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2016-02-09 stiahni
160163 Vývoz nádob sep. zberu 1/2016 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-02-19 stiahni
7601794823 mobil za 2/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-02-23 stiahni
16002 Projekt.dokumentácia ihrisko 40x20 m KOMI-stav, s.r.o. Diaková 2016-02-25 stiahni
2161105180 Autorská odmena - hudobné diela Sl.ochr.zväz autorský Bratislava 2016-02-26 stiahni
11160401 Štúdia uskutočnit. PRV2014-2020 7.4 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2016-02-29 stiahni
11160402 ŽoNFP PRV2014-2020 7.4 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2016-02-29 stiahni
611075 Autobusový spoj 2/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-03-04 stiahni
20160125 Toner do tlačiarne Citycom plus, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-03-04 stiahni
16100363 Kniha Liptov z neba - splátka CBS, s.r.o. Kynceľová 2016-03-09 stiahni
3016909186 Stravné lístky DOXX-stravné lístky, s.r.o. Žilina 2016-03-10 stiahni
9782861290 Telefón 2/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-03-09 stiahni
72015 Územné rozhodnutie - ihriska -vybavenie Ing. Ján Cheben Liptovský Mikuláš 2016-03-10 stiahni
22160190 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-03-15 stiahni
10160185 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-03-15 stiahni
20161503 vyhotovenie zdravotného posudku MUDr. Marta Voštináková Liptovský Mikuláš 2016-03-14 stiahni
2016210980 Posúdenie projektovej dokumentácie - ihrisko Technická inšpekcia, a.s. Bratislava 2016-03-17 stiahni
5021604505 Verejná správa - ročný prístup Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 2016-03-29 stiahni
160301 Vývoz nádob separ.zberu 2/2016 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-03-29 stiahni
2016075 Výkon bezpečnostného technika Ing. Michal Malíček Liptovská Sielnica 2016-03-29 stiahni
7602740473 Mobil 3/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-03-29 stiahni
2812016 Knižná publikácia RVC-ZO Štrba 2016-03-29 stiahni
102016 Stavebné povolenie na ihrisko - vybavenie Ing. Ján Cheben Liptovský Mikuláš 2016-04-04 stiahni
1605322 Odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM Bratislava 2016-04-04 stiahni
20161218 Systémová podpora URBIS II.Q 2016 MADE, s.r.o. Banská Bystrica 2016-04-04 stiahni
611133 Autobusový spoj 3/2016 ARRIV Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-04-06 stiahni
4616 Čl.príspevok ZMOL 2016 ZMOL Liptovský Mikuláš 2016-04-11 stiahni
2783791153 Telefón 3/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-04-12 stiahni
20160015 Čl. príspevok KO Zdr. obcí Čistý Liptov Závažná Poruba 2016-04-13 stiahni
10160330 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-04-14 stiahni
160586 Vývoz nádob seper. zberu 3/2016 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-04-21 stiahni
7603682722 Mobil 4/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-04-25 stiahni
2016100052 Kamenivo 4-8 Agrokomplet JH, s.r.o. Trstené 2016-03-31 stiahni
10160005 Riečny štrk Július Hlavaj Agrokomplet Trstené 2016-04-25 stiahni
20160418 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Disig, a.s. Bratislava 2016-04-29 stiahni
3784718086 telefón 4/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-05-02 stiahni
611202 autobusový spoj 4/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-04-30 stiahni
1600102 Voda - cintorín Obchodná vodárenská spol. L.Matiašovce,s.ro. 2016-05-05 stiahni
22160479 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-04-30 stiahni
10160479 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-05-13 stiahni
2016211 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-05-05 stiahni
160776 Vývoz nádob separ. zberu 4/2016 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-04-30 stiahni
10160007 Kamenivo ku kostolu Július Hlavaj Agrokomplet Trstené 2016-05-16 stiahni
7604656766 Mobil 5/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-05-22 stiahni
8785643818 telefón 5/2016 Slovak Telekom, a.s Bratislava 2016-06-02 stiahni
611300 Autobusový spoj 5/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-05-31 stiahni
10160625 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-06-10 stiahni
22160658 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-05-30 stiahni
161007 Vývoz nádob separ. zberu 5/2016 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-05-31 stiahni
2016281 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-06-03 stiahni
20162506 Systémový podpora URBIS 3Q2016 MADE, s.r.o. Banská Bystrica 2016-07-01 stiahni
611425 Autobusový spoj 6/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-06-30 stiahni
0786576133 Telefón 6/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-07-02 stiahni
7605606867 Mobil 6/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-06-21 stiahni
20160037 Členský poplatok za IO za 2Q2016 Združenie Čistý Liptov Závažná Poruba 2016-06-30 stiahni
10160791 Vývoz a likvidácia KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-07-11 stiahni
22160847 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-06-30 stiahni
2016347 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-07-05 stiahni
161163 Vývoz nádob separovaného zberu Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-06-30 stiahni
01/16 Vymaľovanie a vyspravenie klubu Marián Jurík Liptovské Matiašovce 101 2016-07-09 stiahni
20016/53 Vyhotovenie GO plánu Jaroslav Duriš Liptovský Hrádok 2016-05-03 stiahni
393/2016 Tonery do tlačiarní a kopírky Michal Panák - MIPA Partizánske 2016-07-21 stiahni
7606552488 Mobil 7/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-07-22 stiahni
611540 Autobusový spoj 7/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-07-31 stiahni
8787504254 Telefón 7/2016 Sloivak Telekom, a.s. Bratislava 2016-08-02 stiahni
2016409 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-08-01 stiahni
22161054 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-07-15 stiahni
10160931 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-08-13 stiahni
3016928812 Stravné lístky DOXX-stravné lístky, s.r.o. Žilina 2016-08-19 stiahni
201608119 Čistenie kanalizácie - bytovka EKO-SERVIS LM, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-08-16 stiahni
7607537771 mobil 8/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-08-22 stiahni
2016/014 Preprava osôb - družobná obec Matiašovce AŠGE, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2016-08-23 stiahni
2016507 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-09-02 stiahni
8788434237 Telefón 8/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-09-02 stiahni
16102047 Kniha Liptov u neba - 2 časť platby CBS, s.r.o. Kynceľová 2016-08-30 stiahni
611639 Autobusový spoj 8/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-08-31 stiahni
10161096 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-09-13 stiahni
22161223 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-09-16 stiahni
7608496568 Mobil 9/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-09-22 stiahni
20163419 Systémová podpora Urbis 4Q 2016 MADE, s.r.o. Banská Bystrica 2016-10-03 stiahni
611743 Autobusový spoj 9/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-09-30 stiahni
2789366764 telefón 9/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-10-02 stiahni
1600210 voda cintorín Obchodná vodárenská spoločnosť L.Matiašovce 2016-10-10 stiahni
10161258 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-10-13 stiahni
22161376 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-09-30 stiahni
2016585 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-10-03 stiahni
7609484841 Mobil 10/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-10-22 stiahni
611823 Autobusový spoj 10/2016 ARRIVA LIORBUS, a.s. Ružomberok 2016-10-31 stiahni
1600436 Futbalové dresy Željko Bošnjak GIVSPORT Liptovský Hrádok 2016-11-02 stiahni
700160336 Vývoz fekálií bytovka Poľnohospodárske družstvo Kvačany 2016-10-27 stiahni
6790300715 Telefón 10/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-11-02 stiahni
2016653 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-11-02 stiahni
10161410 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-11-11 stiahni
22161604 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-10-31 stiahni
37/2016-O Audit 2015 Ing Pavel Fianta Smrečany105 2016-11-17 stiahni
7610441450 mobil 11/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-11-22 stiahni
26163711 Obecné noviny na rok 2017 Inprost, s.r.o. Bratislava 2016-12-01 stiahni
2016731 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-12-01 stiahni
5791236061 telefón 11/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-12-02 stiahni
20164032 školenie Urbis 2016 Made, s.r.o. Banská Bystrica 2016-11-28 stiahni
611910 autobusový spoj 11/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-11-30 stiahni
700160377 Vývoz fekálií Poľnohospodárske družstvo Kvačany 2016-12-12 stiahni
22161779 odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-11-15 stiahni
10161570 vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-12-13 stiahni
201607561 Doména.sk WEBY GROUP, s.r.o. Zvolen 2016-12-20 stiahni
7611417988 mobil 12/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-12-22 stiahni
2016100183 Likvidácia skládky zeleného odpadu Agrokomplet JH, s.r.o. Trstené 2016-12-27 stiahni
OPS/1909/2016 Za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 2016-12-21 stiahni
611958 Autobusový spoj 12/2016 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2016-12-31 stiahni
4792180296 telefón 12/2016 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2017-01-02 stiahni
2016793 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 2016-12-31 stiahni
2018009 Občerstvenie - vianoce Milan Majzlík M+M Liptovské Matiašovce 76 2016-12-22 stiahni
5041604090 Vyúčtovanie finančný spravodaj 2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 2017-01-11 stiahni
22161882 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-12-16 stiahni
10161730 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2017-01-12 stiahni
0021020496 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2016 Stredoslovenská energetika Žilina 2017-01-16 stiahni

OSTATNÉ

číslo popis dodávateľ dátum súbor
Obj.01/2016 Objednávka publikácie Liptov z neba CBS, s.r.o. Kynceľová 2016-02-16 stiahni
Obj.02/2016 Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2016 RVC - združenie obcí Štrba 2016-03-08 stiahni
Posledná zmena: 04.01.2016