Vyberte si jazyk: slovenky English
Meniny na web

Dokumenty 2015

V tejto sekcii sa nachádzajú verejne prístupné obecné dokumenty za rok 2015.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

číslo popis dodávateľ dátum súbor
1/2015 VZN o spôsobe náhr.zásobovania vodou Obec Liptovské Matiašovce 2015-04-16 stiahni
2/2015 VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier Obec Liptovské Matiašovce 2015-06-26 stiahni
3/2015 VZN o podmienkach nájmu v nájomných bytoch Obec Liptovské Matiašovce 2015-12-14 stiahni
4/2015 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Obec Liptovské Matiašovce 2015-12-14 stiahni
5/2015 VZN o zbere prepr.a zneškodňovaní KO a dr.stav.odpadu Obec Liptovské Matiašovce 2015-12-14 stiahni

ZMLUVY

číslo popis dodávateľ dátum súbor
1/2015 Zmluva o preprave osôb SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 12.12.2014 stiahni
2/2015 Aktivačná činnosť ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 15.12.2014 stiahni
3/2015 Menšie obecné služby ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 29.12.2014 stiahni
4/2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0285/126 Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava 6.2.2015 stiahni
5/2015 Dodatok č.1/2015 k dohode MOS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš 4.3.2015 stiahni
6/2015 Zmluva o dielo č. SB09042015 Premier Consulting, s.r.o. Komárno 9.4.2015 stiahni
7/2015 Zmluva o ext.proj. manažmente Premier Consulting, s.r.o. Komárno 27.4.2015 stiahni
8/2015 Zmluva o dielo SB18062015 Premier Consulting, s.r.o. Komárno 24.6.2015 stiahni
9/2015 Aktivačná činnosť ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 22.6.2015 stiahni
10/2015 Zmluva o výpožičke podperných bodov Z-D-2015-000879-00 Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s. Žilina 28.7.2015 stiahni
11/2015 Dohoda o spolupráci Z-D-2015-000880-00 Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.Žilina 28.7.2015 stiahni
12/2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Bratislava 10.8.2015 stiahni
13/2015 Zmluva o dielo - digitálny kamerový systém Slovanet, a.s. Bratislava 21.8.2015 stiahni
14/2015 Zmluva o dielo Okná do knižnica a archívu SKYWIND, s.r.o. Ružomberok 20.8.2015 stiahni
15/2015 Zmluva o dielo Okná na bytovku SKYWIND, s.r.o. Ružomberok 20.8.2015 stiahni
16/2015 Zmluva o poskytnutí NFP ZA02660 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 10.9.2015 stiahni
17/2015 Zmluva o posk.proj.dok.sp. zar. Ministerstvo pôdohospodárstva a RV Bratislava 13.7.2015 stiahni
18/2015 Zmluva o dielo - vstupný areál cintorín BMU, s.r.o. Zuberec 21.8.2015 stiahni
19/2015 Zmluva - pevná linka - verejné služby Slovak Telekom Bratislava 23.9.2015 stiahni
20/2015 Dodatok k zmluve o pripojení k IS DCOM DataCentrum Bratislava 29.9.2015 stiahni
21/2015 Darovacia zmluva Slovanet, a.s. Bratislava 30.9.2015 stiahni
22/2015 Zmluva o spolupráci Slovanet, a.s. Bratislava 30.9.2015 stiahni
23/2015 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovanet, a.s. Bratislava 30.9.2015 stiahni
24/2015 Zmluva o termin. úvere 1123/2015/UZ VÚB, a.s. Bratislava 7.10.2015 stiahni
25/2015 Dohoda o vyplň.práve k blankozmenke VÚB, a.s. Bratislava 7.10.2015 stiahni
26/2015 Zmluva o bežnom účte VÚB, a.s. Bratislava 7.10.2015 stiahni
27/2015 Dodatok 1 k zmluve o NFP ZA02660 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 22.10.2015 stiahni
28/2015 Dohoda o zrušení zmluvy Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2015-12-03 stiahni
29/2015 Zmluva o dielo č.SBŠ03122015 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2015-12-03 stiahni
30/2015 Zmluva o dielo č.SBŽ03122015 Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 2015-12-03 stiahni
31/2015 Zmluva-poradenské sl. sociálne bývanie J+J Tlamka Liptovský Mikuláš 2015-12-03 stiahni
32/2015 Zmluva o výpožičke súpravy pov.záchr.služby Ministerstvo vnútra SR Bratislava 2015-12-03 stiahni
33/2015 Zmluva o pripojení do IS DCOM DataCentrum Bratislava 2015-12-14 stiahni
34/2015 Zmluva o preprave osôb ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2015-12-18 stiahni
35/2015 Darovacia zmluva Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok 2015-12-28 stiahni
36/2015 Zmluva na triedený odpad Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-12-28 stiahni
37/2015 Dohoda - aktivačná činnosť ÚPSVaR Liptovský Mikuláš 2015-12-15 stiahni

FAKTÚRY

číslo popis dodávateľ dátum súbor
20150031 Internet 2015 PC Shop Fuziová Dana Liptvský Mikuláš 2.1.2015 stiahni
20150191 Systémová podporu URBIS IQ2015 MADE, s.r.o. Banská bystrica 5.1.2015 stiahni
7500774243 Mobil 1/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.1.2015 stiahni
20150049 Toner do tlačiarne Citycom plus, s.r.o. Liptovský Mikuláš 30.1.2015 stiahni
511019 Doprava - autobusový spoj SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 29.1.2015 stiahni
7770486548 Telefón 1/2015 Slovak Telekom Bratislava 3.2.2015 stiahni
3059005947 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Žilina 9.2.2015 stiahni
11150145 Almanach obce.info 2015 DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce 16.2.2015 stiahni
2015023 výkon technika BOZP a PO Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 6.2.2015 stiahni
10150049 vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 10.2.2015 stiahni
150148 Vývoz nádob separovaného zberu 1/2015 Ľupčianka, s.r.o Liptovský Mikuláš 31.1.2015 stiahni
2151105842 Licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA Bratislava 25.2.2015 stiahni
7501796692 Mobil 2/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.2.2015 stiahni
511081 Doprava - autobusový spoj 2/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 26.2.2015 stiahni
5771460462 teletón 2/2015 Slovak Telekom Bratislava 3.3.2015 stiahni
10150161 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 10.3.2015 stiahni
22150175 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 28.2.2015 stiahni
2015068 Výkon technika BOZP a PO Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 9.3.2015 stiahni
2013217 Výkon tecnika BOZP a PO - opis Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 13.3.2015 stiahni
150347 Vývoz nádob separovaného zberu 2/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 28.2.2015 stiahni
1505103 Odmeny výkonným umelcom - verejný prenos SLOVGRAM Bratislava 19.3.2015 stiahni
7502765023 Mobil 3/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.3.2015 stiahni
20150993 Systémová podpora URBIS 2Q2015 MADE, s.r.o. Banská Bystrica 1.4.2015 stiahni
42/15 Členský príspevok MZOL na rok 2015 ZMOL Liptovský Mikuláš 27.3.2015 stiahni
511147 Doprava - autobusový spoj 3/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 31.3.2015 stiahni
5772415478 Telefón 3/2015 Slovak Telekom Bratislava 3.4.2015 stiahni
2015124 Výkon technika BOZP a PO 3/2015 Ing. Malíček Michal Liptovská Sielnica 3.4.2015 stiahni
10150286 Vývoz a uloženie KO OZO,a.s. Liptovský Mikuláš 10.4.2015 stiahni
22150260 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 31.3.2015 stiahni
150538 Vývoz nádob separovanéh zberu 3/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31.3.2015 stiahni
7503722681 Mobil 4/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.4.2015 stiahni
15027 Aerofoto jar 2015 CBS Vydavateľstvo, s.r.o. Kynceľová 27.4.2015 stiahni
20150015 Členský poplatok za KO 1Q 2015 Združenie Čistý Liptov Závažná Poruba 31.3.2015 stiahni
511224 Autobusový spoj 4/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 30.4.2015 stiahni
2015069 Voda - cintorín Obchodná vodárenská spol.,s.r.o. Lipt. Matiašovce 5.5.2015 stiahni
4773473953 Telefón 4/2015 Slovak Telekom Bratislava 4.5.2015 stiahni
700150086 Vývoz fekálií OcÚ, bytovka Poľnohospodárske družstvo Kvačany 7.5.2015 stiahni
10150423 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 12.5.2015 stiahni
2015175 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 4.5.2015 stiahni
150724 Vývoz nádob separovaného zberu 4/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 30.4.2015 stiahni
7504703904 Mobil 5/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.5.2015 stiahni
511310 Autobusový spoj 5/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 28.5.2015 stiahni
3774426900 Telefón 5/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 4.6.2015 stiahni
2015220 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 1.6.2015 stiahni
10150544 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 10.6.2015 stiahni
2015/63 Polohopisný a výškopisný plác - cesta Jaroslav Duriš Liptovský Hrádok 9.6.2015 stiahni
150918 Vývoz nádob separovaného zberu 5/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31.5.2015 stiahni
7505680273 Mobil 6/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.6.2015 stiahni
2015/032/06 Zdravotný posudok MUDr.Marta Voštináková Liptovský Mikuláš 25.6.2015 stiahni
20151917 Systémová podpora URBIS 3Q 2015 MADE, s.r.o. Banská Bystrica 1.7.2015 stiahni
511457 Autobusový spoj 6/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 29.6.2015 stiahni
20150037 Členský poplatok za KO 2Q 2015 Združenie Čistý Liptov Závažná Poruba 30.6.2015 stiahni
0072015 Projektové práce - Miestna komunikácia Ing.Ivan Klein ml. Martin 1.7.2015 stiahni
15148 Aerofoto jar 2015 2 časť platby CBS Vydavateľstvo, s.r.o. Kynceľová 6.7.2015 stiahni
8775377352 telefón 6/2015 Slovak Telekom Bratislava 3.7.2015 stiahni
2015351 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 3.7.2015 stiahni
151106 Vývoz nádob separovaného zberu 6/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 30.6.2015 stiahni
2015061 Oprava miestneho rozhlasu Mlynárik Milan Ružomberok 17.7.2015 stiahni
10150690 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 15.7.2015 stiahni
22150787 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 30.6.2015 stiahni
7506642488 Mobil 7/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.7.2015 stiahni
511525 Autobusový spoj 7/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 31.7.2015 stiahni
5776330188 telefón 7/2015 Slovak Telekom Bratislava 2.8.2015 stiahni
06/2015 Práce na cestách v zime 2014/2015 Bohumír Gonšenica Liptovské Matiašovce 30.7.2015 stiahni
2015410 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnia 3.8.2015 stiahni
3059027924 Stravné lístky DOXX - stravné lístky Žilina 17.8.2015 stiahni
150801 Proj.dok.rekonštr.MK - most SHKS, s.r.o. Ružomberok 19.8.2015 stiahni
151327 Vývoz nádob separovaného zberu 7/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31.7.2015 stiahni
10150812 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 14.8.2015 stiahni
22150915 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 31.7.2015 stiahni
7507597053 Mobil 8/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.8.2015 stiahni
20152104 Záloha na okná do knižnice a archívu Skywind, s.r.o. Ružomberok 21.8.2015 stiahni
20152105 Záloha na okná - bytovka Skywind, s.r.o. Ružomberok 24.8.2015 stiahni
511617 Autobusový spoj 8/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 31.8.2015 stiahni
9777280752 Telefón 8/2015 Slovak Telekom Bratislava 2.9.2015 stiahni
2015451 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 8.9.2015 stiahni
2015022 Nový vstup na cintorín BMU, s.r.o. Zuberec 4.9.2015 stiahni
22150976 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 31.8.2015 stiahni
10150948 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuáš 14.9.2015 stiahni
151542 Vývoz nádob separovaného zberu 8/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 31.8.2015 stiahni
20152174 Dodávka a montáž okien na bytovke Skywind, s.r.o. Ružomberok 21.9.2015 stiahni
11150105 Externý proj.manažment kamer.systém Premier Consulting.,s.r.o. Komárno 17.9.2015 stiahni
7508556880 Mobil 9/2015 Slovak Telekom Bratislava 22.9.2015 stiahni
20152175 Dodávka a montáž okien knižnica, archív Skywind, s.r.o. Ružomberok 23.9.2015 stiahni
20152824 Systémové podpora URBIS 4Q 2015 Made, s.r.o. Banská Bystrica 1.10.2015 stiahni
511695 Autobusový spoj 9/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 30.9.2015 stiahni
1152090040 Dodanie a montáž inf.dig.kamer.systému Slovanet, a.s. Bratislava 1.10.2015 stiahni
1523002729 Kábel, príchytky - napojenie kamery pri kostole na el.en. ANMIMA, s.r.o. Liptovský Mikuáš 25.9.2015 stiahni
20150059 Čl. poplatok KO 3Q 2015 Združenie Čistý Liptov Závažná Poruba 30.9.2015 stiahni
4778224011 Telefón 9/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 3.10.2015 stiahni
11150167 PRV2014-2020 - Vypracovanie projektu Premier Consulting EU, s.r.o. Komárno 5.10.2015 stiahni
151738 Vývoz nádob separovaného zberu 9/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-09-30 stiahni
22151273 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2015-09-30 stiahni
10151136 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2015-10-14 stiahni
0415100193 Predplatné Finančný spravodajca 2016 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 2015-10-15 stiahni
2015503 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček, Liptovská Sielnica 2015-10-11 stiahni
7509534862 Mobil 10/2015 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 2015-10-22 stiahni
511796 Autobusový spoj 10/2015 SAD LIORBUS, a.s. Ružomberok 2015-10-30 stiahni
2015178 Voda - cintorín Obchodná vodárenská spoločnosť,a.r.o. Liptovské Matiašovce 2015-10-26 stiahni
20150850 Lanko, svorky - el.prípojka kamery pri kostole Techles, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-11-02 stiahni
3779203812 Telefón 10/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2015-11-03 stiahni
2015/060/11 Vyhotovenie zdravotného posudku MUDr. Voštináková Mrta Liptovský Mikuláš 2015-11-04 stiahni
2015569 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 2015-11-02 stiahni
28/2015-O Audit za rok 2014 Ing Fianta Pavel Smrečany 2015-11-17 stiahni
10151226 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2015-11-12 stiahni
22151404 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2015-10-31 stiahni
151947 Vývoz nádob separovaného zberu 10/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-10-31 stiahni
2015/07 Za poradenské služby - sociálne bývanie Jozef Tlamka Liptovský Mikuláš 2015-11-23 stiahni
7510473466 Mobil 11/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2015-11-22 stiahni
26163611 Obecné noviny 2016 - predplatné INPROST, s.r.o. Bratislava 2015-12-01 stiahni
511853 Autobusový spoj 11/2015 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2015-11-30 stiahni
700150344 Vývoz odpadu - OcÚ, bytovka Poľnohospodárske družstvo Kvačany 2015-11-30 stiahni
5780112718 Telefón 11/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2015-12-02 stiahni
152110/2015 Stolový kalendár Liptov Briz Liptovský Hrádok 2015-10-21 stiahni
10151358 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2015-12-11 stiahni
22151514 Odvoz KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2015-11-30 stiahni
117/2015 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 2015-12-04 stiahni
1510220 Webhosting domény lmatiasovce.sk 3W, s.r.o. Ubľa 2015-12-10 stiahni
152131 Vývoz nádob separovaného zberu 11/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-11-30 stiahni
OPS/1346/2015 Vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko, a.s. Žilina 2015-12-15 stiahni
7511425247 Mobil 12/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2015-12-22 stiahni
1781026931 telefón 12/2015 Slovak Telekom, a.s. Bratislava 2016-01-02 stiahni
511907 Autobusový spoj 12/2015 ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok 2015-12-31 stiahni
1500293 Konvektro Bella - Elektro, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-12-31 stiahni
20150081 Členský poplatok KO 4Q2015 Združenie Čistý Liptov Závažná poruba 2015-12-31 stiahni
2015708 Výkon bezpečnostného technika Ing. Malíček Liptovská Sielnica 2015-12-31 stiahni
5041502992 Vyúčtovanie finančný spravodaj 2015 Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina 2016-01-14 stiahni
10151499 Vývoz a uloženie KO OZO, a.s. Liptovský Mikuláš 2016-01-14 stiahni
0021020496 Vyúčtovanie el.energie za rok 2015 SSE, a.s. Žilina 2016-01-11 stiahni
152340 Vývoz nádob separ.zberu 12/2015 Ľupčianka, s.r.o. Liptovský Mikuláš 2015-12-31 stiahni
Posledná zmena: 04.01.2016